globo estárterNos complace informarle que Estarter con su compromiso de fortalecer el emprendimiento colectivo, tindrà una parada a la Fira d’Economia Solidària de la Xarxa d’Economia Solidària els dies 24 y 25 de octubre en la Fábrica Fabra Coats de Barcelona.

Con mucha ilusión, els projectes de les diferents edicions de l’estArter han preparat un espai per a donar-se a conèixer, i per a compartir una mica més sobre el seu pas per l’estArter. Si no saps on trobar-los, para atenció i segueix la pista: #EnlairemProjectes. També hi haurà informació sobre la propera edició de l’estArter, que començarà al gener de 2016.

Podeu visitar el web http://estarter.cat/ on trobareu tota la informació detallada.