Període lectiu: octubre 2021-setembre 2022

Crèdits ECTS: 60 crèdits

Organització: UAB – UB – UPF – EAPC (Màster oficial i interuniversitari)

Places: 30 alumnes

Dates preinscripció: web del Màster (encara no operativa)

Sessió inicial de presentació: 30 de setembre de 2021

Inici de curs: 2 d’octubre de 2021 (Escola d’Administració Pública de Catalunya, Cr. Girona, 20, Barcelona)


Presentació

Aquest Màster proporciona instruments teòrics i metodològics necessaris per a estudiants que tinguin interès per generar coneixement analític sobre la gestió pública mitjançant una activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en l’àmbit de la gestió pública. S’ofereixen dues orientacions: recerca i professionalització.

Des d’un enfocament multidisciplinari, aquesta formació preveu els coneixements i les competències necessàries per poder desenvolupar les tasques pròpies d’analistes, consultors, assessors polítics o directius públics que es troben tant en l’àmbit públic, com parapúblic o privat.

Desenvolupar els coneixements i les competències necessàries que, amb una orientació multidisciplinària, permetin a l’estudiant exercir com a professional en l’àmbit de la gestió pública o dedicar-se a la recerca sobre aquests temes.

Persones destinatàries

Graduats en tots els camps de les ciències socials i, en cas d’interès específic per la gestió pública, per a graduats de qualsevol àmbit de formació

Organització i direcció-coordinació

Organització: UAB/UB/UPF/EAPC (Màster oficial i interuniversitari)

Direcció-coordinació: Raquel Gallego, Departament de Ciència Política i Dret Públic (UAB)

Crèdits ECTS

60 crèdits ECTS a cursar en un únic curs acadèmic, en dos semestres de 30 crèdits.

S’ofereixen 7 mòduls de 10 crèdits, dels quals els estudiants han de cursar 5 mòduls obligatoris comuns i escollir-ne un altre d’entre dos mòduls optatius. Els mòduls optatius són pràctiques professionals i metodologia d’investigació.

Import:

46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

 


Més informació:

ga.masters.fcps@uab.cat
+34 935811221
Raquel.Gallego(at)uab(dot)cat