Tot i la situació excepcional generada a la UAB, s’han reestablert part dels canals oficials. Podeu contactar amb nosaltres a través del següents canals:

Web

Notícies, activitats, etc: web de l’Escola de l’IGOP (https://escoladeligop.com/)

Correus electrònics

igop@uab.cat (Campus UAB: administració, doctorat, etc…)

igop.bcn@uab.cat (escola de l’IGOP, màster, IAP, etc…)