Dades identificatives del lloc web
“https://escoladeligop.cat/” és un domini d’Internet de titularitat de l’Institut de Govern i Polítiques públiques (IGOP), un institut de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (CIF Q-0818002-H). Edifici A. Campus Universitari UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193 Barcelona (www.uab.cat)

Drets de propietat intel·lectual i llicències d’ús obert
Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de l’IGOP de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tota la informació que conté, sempre que no es digui expressament el contrari, està sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement – No Comercial (CC BY NC SA), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, sense finalitat comercial, sempre que se citi la font. Les marques, fotografies, imatges, signes distintius i logotips que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva de la Universitat Autònoma de Barcelona, sempre que no s’indiqui una titularitat diferent, estan protegits per la legislació vigent aplicable i no poden ser reproduïts, excepte quan apareguin dins dels ginys facilitats per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Llicència de Creative Commons

Limitació de responsabilitat
La informació que es publica en aquest lloc web resta sotmesa a uns mecanismes de control de qualitat. Malgrat aquesta voluntat, la Universitat Autònoma de Barcelona no pot garantir que tota la informació que s’ofereix sigui correcta ni que es trobi permanentment actualitzada. Amb l’objectiu de contribuir a una informació estadística de qualitat, la Universitat Autònoma de Barcelona farà tots els esforços necessaris per esmenar al més aviat possible les deficiències que es detectin en aquesta informació.

La Universitat Autònoma de Barcelona no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que es derivi de l’accés a aquest lloc web ni es fa responsable de les informacions que contingui qualsevol altre lloc web al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços des del web de la Universitat Autònoma de Barcelona o que hagin estat incorporades a aquest web per mecanismes automàtics (com ara ginys o API). La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable de la mala praxi o utilització fraudulenta de la informació continguda en el seu lloc web i es reserva l’eventual utilització de les mesures legals pertinents per a la protecció de la seva imatge o interessos.

Jurisdicció i lleis aplicables
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles independentment de l’entorn legal de l’usuari, i qualsevol litigi que se’n susciti es dirimirà en els tribunals espanyols.