La dimensió de proximitat de les polítiques Socials

Escola d’estiu de l’IGOP | Del 25 al 27 de juny de 2018.

En les darreres dècades la nostra societat ha canviat de forma significativa. S’han generat noves desigualtats i nous focus d’exclusió social. Noves franges de població han passat a formar part d’un sector actiu de la població sota atur estructural, o amb un treball precari, que no els hi possibilita fer front a les seves necessitats bàsiques d’una forma digna.

A la vegada s’han eixamplat de forma clara les desigualtats entre els que menys tenen, que son cada vegada més, i els que més tenen, que cada vegada tenen més.
Alguns dels fonaments de l’Estat de Benestar, com el principi o aspiració a la plena ocupació “digna”, estan en qüestió, a l’igual que ho està el sistema de garanties per a la igualtat d’oportunitats.

Les desigualtats es reprodueixen, i els mecanismes d’ascens social per a les classes més vulnerables semblen ser gaire bé inexistents.
En aquest escenari el principi d’igualtats d’oportunitats necessita de l’adaptació dels serveis públics i les polítiques públiques a les especificitats de la població i el territori, ja no es tracta només macropolítiques, sinó també de l’aplicació de noves fórmules i estratègies que afrontin des de ja el combat a les desigualtats a territoris específics.
En aquest punt, l’àmbit local, espai on aquestes desigualtats i problemes és materialitzen en les condicions de vida de les persones, adquireix un nou protagonisme. En l’àmbit local el paper de les polítiques públiques, i de les estratègies que impliquin de forma activa als subjectes perceptors d’aquestes polítiques, i als actors socials que volen contribuir a aquesta millora, sembla essencial. La capacitat d’adaptació passa per la flexibilitat, per l’adaptabilitat i per la innovació davant un nou context, on la proximitat, la coproducció o la cooperació, sembla hauran de jugar un paper determinant per a l’assoliment d’una societat més justa i menys desigual.

A l’Escola d’Estiu IGOP – 2018 posaren èmfasi en aquesta necessitat de proximitat per a l’adaptació de les estratègies del canvi, tant des de la perspectives de la política pública i el serveis públics, com des de les lògiques comunitàries que busquen la col·laboració i co-producció per trobar millors respostes.

Us hi esperem!

Inscripció gratuita a