El Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària es presenta com a una proposta de recerca i professionalitzadora construïda des de l’abordatge de les polítiques públiques i la mediació comunitària. Aquesta proposta formativa combina l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics amb la participació de professorat acadèmic i professional i utilitza el treball de casos per fer una aproximació complexa i participativa a la realitat del territori.

DADES BÀSIQUES


Calendari: Octubre 2015 – Desembre 2016

Horari: Dilluns i Dimecres de 16.30h a 20.30h

Organitzen:  Univ. de Girona, Univ. de Vic, Univ. Rovira i Virgili, IGOP-UAB, Univ. de Barcelona i Univ. de Lleida

Preu: 3.500€ + Taxa de 30,21€ de la Universitat Autònoma de Barcelona

Inscripcions i més informació: T. 93 407 62 03 / igop.bcn@uab.cat

Informació sobre beques i ajuts: Beques UAB


 formularioPla_estudis_PSiMC15-16 formularioForm_PSiMC 15-16_CAT pdf_02Plan_estudios_PSMC15-16 pdf_02Form_PSiMC 15-16_CAST

Aquest curs 2015-2016, el Màster es consolida com a títol interuniversitari* en la seva vuitena edició, amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona a través de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques), la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat de Vic i la Universitat Rovira i Virgili (província de Tarragona).

Pel que fa a la organització del Màster. Cada universitat integra al desenvolupament del pla d’estudis el seu àmbit de competència aportant una perspectiva descentralitzada i pluridisciplinar pel que fa a professorat i recerca, abordant diverses àrees de coneixement al voltant de l’acció social, las polítiques socials, la mediació, el desenvolupament comunitari o l’urbanisme, entre altres. Aquestes àrees de coneixement es materialitzen a partir de l’organització de visites a experiències i projectes concrets els quals s’aborden a partir de lametodologia de l’anàlisi de casos.

Cadascuna de les universitats participants aporta a l’organització del Màster un cas al voltant d’un tema o problema, combinant la visita a una experiència territorialment propera amb la reflexió teòrica i el suport als/les alumnes per a la seva anàlisi.

* S’està treballant perquè el programa esdevingui oficial en les properes edicions. Per a la propera edició 2015-2016 encara serà un Màster propi.

Vídeo explicatiu del Màster