Cap a un nou model de serveis socials?

El passat 29 de març de 2017 va tenir lloc la sessió del Laboratori de serveis socials,, en...

Read More