Àmbits, estratègies i experiències d’enfortiment ciutadà.

Escola Estiu IGOP

Formulari Inscripció Escola Estiu

La primera edició de l’Escola d’Estiu de l’IGOP va girar entorn dels “commons”, els béns comuns, i constatàrem la importància de definir-los i preservar-los per millorar la vida en la societat. Aquesta segona edició la volem articular entorn el concepte d’apoderament o enfortiment de la ciutadania.

Vivim un canvi d’època caracteritzat per la tendència a l’exclusió de milions de persones que van perdent renda, drets i vincles socials, provocant una societat injusta i excessivament desigual. L’actuació insolidària i egoista d’uns pocs poderosos comporta tractar a les persones com a objectes sense drets i sense dignitat. Milions d’homes i dones perden sobirania i autonomia personal al no tenir mitjans per a la subsistència: feina, suports socials… i veuen atacada la seva integritat personal quan no disposen dels mínims vitals com l’habitatge, l’alimentació o l’accés a la salut.

No podem quedar-nos quiets davant d’aquestes agressions directes que, a l’àmbit social i comunitari, produeixen un deteriorament de les relacions socials (violència, intolerància, xenofòbia…) i a l’àmbit individual provoquen una sensació d’impotència, un increment de l’ansietat i les depressions, i un sentiment de resignació i de renúncia a cercar alternatives.

Entenem que cal recuperar l’energia ciutadana que permeti capgirar la situació. No es pot pensar només en sortides individuals per molt positives i innovadores que siguin, ens cal reconstruir-nos col·lectivament: posant en marxa formes de col·laboració que incloguin a les, cada cop més nombroses, persones vulnerables i en risc d’exclusió, per recuperar l’autoestima i la dignitat i els mínims d’una vida digna. Amb la convicció de que Sí es pot.

Apoderar-se és construir alternatives col·lectivament, a través de canvis individuals (valors, actituds, idees…), comunitaris (organitzacions i accions col·lectives) i polítics (incidència institucional); i hem de reconèixer que això no és fàcil. La necessitat ajuda, però no ens ho garanteix. Amb aquesta segona edició de l’Escola d’Estiu, de la mà de persones i col·lectius que ja estan en marxa, volem posar un altre gra de sorra en la construcció d’aquesta força ciutadana, reinventar l’artesania d’allò col·lectiu i guanyar força i poder per promoure alternatives que tinguin a la persona i la seva dignitat com a elements centrals de la vida en societat.

DOCUMENTS SESSIONS ESCOLA ESTIU IGOP 2013

pdf_02     Perspectives sobre apoderament – enfortiment. Ernesto Morales