Friday 4 April, dins de l’espai ARREMANGAR-SE de l’ESTARTER ens visiten:

JOAN Lluis JOURNET, co-founder and former manager of the cooperative collective Round over 100 employees and partners 35 years of history

Jordi VIA, co-founder and head of project development of the cooperative ethical Insurance arc over 30 History.

Ambos són cofundadors de la Xarxa d’Economía Solidaria i ens plantegen què fariem d’igual i què de diferent en el cooperativisme i l’economia solidària si tornèssim a començar??

Places are limited due to the capacity.

You must pre-register at the following link: http://bit.ly/140404_ARREMANGARSE

[ INFO]