El curs online gratuït Acción Comunitaria. Enfoques para la transformación social es planteja com una introducció a l’acció comunitària des de les perspectives de les polítiques públiques, els moviments socials i el treball comunitari. S’aborden qüestions com les desigualtats socials, l’ètica, els reptes de les polítiques públiques, l’empoderament i la comunicació. També es presenten eines i estratègies d’acció col·lectiva i dinamització de processos. La formació, que pot realitzar-se en quatre setmanes, es pot cursar amb independència del tipus i grau d’estudis previs, alhora que permet aprofundir en els diversos continguts a partir de lectures i materials complementaris. 

 

Des de l’IGOP volem agrair la col·laboració en aquest projecte tant del professorat del Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària com de tots els professionals, entitats i grups socials que han nodrit els continguts amb els seus coneixements i experiències.