A continuació us donem informació clau relativa a la planificació i organització del Màster Oficial de Polítiques Públiques i Acció Comunitària pel curs 20-21:

Matriculació:

La matrícula serà online i es farà el dia 28 de setembre. Uns dies abans enviarem un mail als alumnes preinscrits amb el formulari perquè l’emplenin i enviïn la sol·licitud de matrícula.

 

Inici de curs:

Les classes iniciaran el dia 7 d’octubre de 2020.

 

Presencialitat a l’aula:

Està previst, si les condicions sanitàries ho permeten, que el seguiment de la docència dels mòduls 1, 2, 3 i 4 es faci presencialment a les aules. Els alumnes que ho desitgin podran seguir les classes per streaming, tant en viu com diferit per facilitar la possibilitat de cursar aquests mòduls des de qualsevol lloc del món.

La docència dels mòduls 5, 6 i 7 en el segon semestre es portaran a terme només amb la modalitat presencial, si les condicions sanitàries ho permeten i sempre seguint les normes de salut per a la prevenció de la Covid-19.

 

Limitació d’espais:

Per raons sanitàries relacionades amb la Covid-19, aquest any la planificació d’ús de les aules s’ha de fer subjecte a una triple restricció: aforament de les aules del 50%, un mínim d’1m de distància interpersonal i ús de mascareta per part de tot l’alumnat. El primer semestre, en funció del nombre d’alumnes que optin per la modalitat presencial organitzarem el grup i si aquest és major a l’aforament establert per les raons sanitàries optarem per la docència simultània (un professors/a, dues aules i transmissió per ordinador) o pel seguiment de les classes en règim d’alternança (la meitat del grup realitzarà la docència a l’aula els dilluns o els dimecres i la resta del grup seguirà la sessió per streaming)