El Treball de Fi de Màster ESTUDI DE CAS DE L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA, d’Hug Luchetti, ha format part de l’article que aquesta entitat ha presentat a la conferència internacional Future is public. Democratic ownership of the economy, celebrada els dies 4 i 5 de desembre a Amsterdam.

L’article “Spain/Catalonia: Can Terrassa’s new public water service be a model?”, de Míriam Planas i Juan Martínez, dona compte del moviment per a la remunicipalització de l’aigua inciat l’any 2010 a Catalunya, on ja s’han efectuat 23 remunicipalizacions i s’esperen 7 més.

La recerca aborda també el cas del propi Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), una aposta per la concertació amb els actors socials i polítics de la ciutat per a la coproducció de polítiques i la governança col·laborativa. Aquesta experiència de discussió pública permanent comporta la participació ciutadana dins d’una administració local altament burocratitzada, un gran repte per als grups socials donat l’elevat temps i desgast que això implica.

Al seu TFM, l’exalumne del Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària Hug Lucchetti es pregunta si l’Observatori de l’Aigua de Terrassa encaixa com a òrgan de gestió comunitària dins de l’organigrama institucional municipal, i conclou que no. L’OAT no encaixa com a òrgan de gestió comunitària perquè no hi ha encara una cultura política institucional receptiva a aquest control públic i perquè tampoc hi ha una arquitectura institucional i legislació que ho facilitin.

El TFM de Luchetti assenyala que la coproducció de polítiques públiques comporta canvis en els reglaments de participació per incloure la perspectiva de la coproducció i cogestió de serveis i polítiques, així com construir nous relats que ajudin a canviar l’actual cultura política. Ara bé, serà difícil transitar cap a aquests nous models sense un empoderament ciutadà previ.

Consulta el TFM d’Hug Luchetti a l’apartat Treballs de recerca, del web de l’Escola de l’Igop.Treballs finals de Master PSiAC